Slabbers De Lange Futureproofscan

SDL Futureproofscan

Een succesvol middel dat de interne bedrijfsvoering, back office en secretariaat onder de loep neemt, optimaliseert en futureproof maakt.

Mogelijk heeft ook jouw organisatie te maken met een secretariaat waarbij het altijd lijkt of er onvoldoende bezetting is en er continue een hoge werkdruk wordt ervaren. Mogelijk  probeer je al enige tijd de vinger op de zere plek te krijgen en heb je wat aanpassingen doorgevoerd.

Echter blijken die vaak niet de oplossing te zijn voor de lange termijn. Heb je hierin bijvoorbeeld rekening gehouden met de kwaliteiten en de (on)mogelijkheden van het secretariaat? En is er goed nagedacht over de ondersteuningsvorm en -behoefte zodat deze goed aansluiten op de werkprocessen? Heb je een goed beeld van welke werkzaamheden zijn ondergebracht bij het secretariaat? Om tot een optimaal functionerend secretariaat te komen, is veelal  het bepalen van een duidelijke visie over de positie van het secretariaat binnen de organisatie een goed begin.

Inzicht

De SDL Futureproofscan geeft je inzicht in de mogelijkheden voor het duurzaam optimaliseren van de ondersteunende (werk)processen en procedures op de backoffice en het secretariaat. Met deze scan brengen wij de huidige interne bedrijfsprocessen voor backoffice en secretariaat in kaart en koppelen deze aan de ondersteuningsbehoefte. Daarna ontvang je een toegespitst advies over het aantal fte, optimaliseren van de processen en hoe deze beter aansluiten op de behoefte van de organisatie en van de ondersteuners.

De SDL Futureproofscan geeft je inzichten in de balans tussen de core- en randwerkzaamheden en zorgt voor:

 • Inzicht in ondersteuningswens van de organisatie/afdeling;
 • Hoe deze wens door de backoffice en het secretariaat kan worden ingevuld;
 • Advies over aantal benodigd fte;
 • Verbetering van de werkprocessen;
 • Verhoging van de productiviteit;
 • Verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening en werkethos bij de backoffice of secretariaat;
 • Een passend functieprofiel voor secretariaat medewerkers;
 • Verhoging van het werkplezier!

Uiteindelijk leidt dit tot een positief resultaat dat zowel binnen als buiten de organisatie positief merkbaar zal zijn.

Waarom de SDL Futureproofscan?

Redenen om te kiezen voor de SDL Futureproofscan zijn:

 • In kaart brengen van het werkgeluk binnen de ondersteunende diensten van de organisatie.
 • Als je jezelf afvraagt of je meer fte nodig hebt op het secretariaat of het werk anders moet worden ingericht onder de bestaande collega’s (en zo ja, hoe dan)?
 • Voor het in kaart brengen van ‘de echte’ ondersteuningsbehoefte van de organisatie. Deze gaat verder alleen de backoffice en het secretariaat, maar heeft met de overige organisatie brede ondersteunende werkzaamheden te maken.
 • Creëren van een gezonde balans in de werkdruk waarbij de output in verhouding staat met de effort die de organisatie hierin stopt.
 • Creëren van balans tussen de core (backoffice/ondersteunende) werkzaamheden en de randwerkzaamheden.
 • Inzicht geven in hoe de support (backoffice/secretariële) workload vanuit verschillende disciplines wordt onderverdeeld. En hoe dit zich verhoudt tot de huidige en gewenste situatie?
 • Bepalen van het aantal fte’s om aan de (gewenste) ondersteuningsvraag te voldoen.
 • Huidige werkdruk in kaart brengen (eventueel) getoetst aan de beleving van de huidige medewerkers.
 • Opstellen van een functieprofiel(en) wat aansluit op de behoefte van de organisatie.
 • Inzicht in hoe efficiënter te werken (door gerichte prioriteitsstelling) in tijden van korte en/of structurele onderbezetting door uitval, etc.
 • Verkleinen van de discrepantie tussen de huidige en de gewenste ondersteuning.

Hoe werkt de SDL Futureproofscan?

Deze scan bestaat uit een onderzoek (advies) en de implementatie van het advies. Iedere situatie is uniek en daarom is iedere scan anders en vraagt dit om maatwerk. Naar aanleiding van de vraag bepalen we samen de concrete vraagstelling en kaderen we deze af. Hierdoor ontvang je een plan van aanpak dat aansluit op de complexiteit van je situatie.

Offerteaanvraag SDL Futureproofscan

Hecht je waarde aan doordacht advies, gedegen vakkennis, discretie en zorgvuldigheid en wil je voor de komende jaren een (nog) beter functionerend secretariaat? Neem dan contact met ons op, zodat we het samen structureel beter gaan maken.

Share This