Privacyverklaring

Op deze pagina treft u het privacy statement van Slabbers De Lange.

Om je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Slabbers De Lange jouw persoonsgegevens.

Slabbers De Lange acht een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij Slabbers De Lange veilig zijn en dat we ons houden aan de wettelijke regels.

Het volledige privacy statement van Slabbers De Lange is als PDF file te downloaden.

Share This