Disclaimer

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten en grafische elementen, is eigendom van Slabbers De Lange BV/Slabbers De Lange Flex BV of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slabbers De Lange BV/Slabbers De Lange Flex BV.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Slabbers De Lange BV/Slabbers De Lange Flex BV niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

We hebben getracht alle rechthebbenden van de op deze website geplaatste foto’s te achterhalen en hen toestemming te vragen voor gebruik op zowel de website als de Facebook pagina van Slabbers De Lange. Mocht iemand desondanks menen dat zijn of haar rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we hem of haar met ons contact op te nemen.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Slabbers De Lange BV/Slabbers De Lange Flex BV in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Share This