Slabbers De Lange Functiescan

SDL Functiescan

Wanneer functieprofielen niet meer aansluiten op de praktijk of de gewenste situatie in je organisatie dan biedt onze functiescan uitkomst.

Misschien sluiten de werkzaamheden zoals oorspronkelijk beschreven in het functieprofiel niet meer aan op de huidige situatie. Of hebben secretaresses andere of extra taken opgepakt omdat zij voldoening halen uit deze taken of omdat zij hiermee een behoefte van de leidinggevenden vervullen.

Het nadeel van een functieprofiel dat niet meer aansluit bij de functie die mensen daadwerkelijk vervullen, is dat er onduidelijkheid kan ontstaan over verwachtingen van de taakverdeling, namelijk; wie doet wat wel en wie doet wat niet? Daarnaast komt het regelmatig voor dat aanvullende taken niet worden meegenomen in de beoordeling.

Bepalen functie-inhoud

Met de SDL Functiescan lichten we de bestaande secretariële functieprofielen door. Ook analyseren we de ondersteunende processen en werkzaamheden binnen de organisatie. Op basis van deze analyse ontvang je een advies over het functieprofiel, functie-inhoud en andere aandachtspunten en inzichten die tijdens de scan naar voren zijn gekomen. Als onderdeel van het advies ontvang je aangescherpte functieprofielen. Met een duidelijke omschrijving van de functie-inhoud.

Het uitvoeren van de SDL Functiescan leidt tot aangescherpte functieprofielen en nieuwe inzichten. Een heldere omschrijving van de functie-inhoud zorgt voor transparantie, effectiviteit, professionaliteit en een optimale samenwerking – zowel tussen leidinggevende(n) en secretaresse als tussen secretaresses onderling. Het resultaat is een helder verwachtingspatroon tussen secretaresse en leidinggevende én secretaresses onderling.

Wanneer kies je voor de SDL Functiescan?

Als het wenselijk is een bestaand functieprofiel te toetsen met de huidige werkzaamheden van de secretaresse. Of als wordt geconstateerd dat de output, verwachtingen en/of samenwerking van de secretaresse moet worden verbeterd en niet meer overeenkomt met het bestaande functieprofiel.

 

Enkele voorbeelden:

  • In kaart brengen van werkprocessen en functieprofielen.
  • Discrepantie tussen de output van de secretaresses en de verwachting van de manager(s).
  • Behoefte aan professionalisering.
  • Het efficiënter laten functioneren van het secretariaat of de secretaresse.
  • Zowel in- als externe klachten over de kwaliteit van de geleverde diensten van het secretariaat of secretaresse.
  • Herinrichting van de werkprocessen naar aanleiding van een reorganisatie.
  • Secretaresses op uniforme wijze laten werken.
  • Secretaresses op gelijkwaardig wijze beoordelen.

Hoe werkt de SDL Functiescan?

De SDL Functiescan bestaat uit een analyse van het huidige functieprofiel, onderzoek, een advies en het opstellen van een nieuw, aangescherpt functieprofiel met een duidelijk functie-inhoud. Iedere situatie is uniek en daarom is iedere SDL Functiescan anders. Samen bepalen we de probleemstelling. Daarna ontvang je een plan van aanpak dat precies aansluit op de complexiteit van de vraagstelling.

De SDL Functiescan wordt vaak als aanvulling op de SDL Secretariaatscan gedaan. Deze scan richt zich op de mogelijke verbeteringen van het secretariaat. Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van werkprocessen of procedures. Of het verbeteren van onderlingen verhoudingen en samenwerkingsverbanden.

Offerteaanvraag SDL Functiescan

Hecht je waarde aan doordacht advies, gedegen vakkennis, discretie en zorgvuldigheid? Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op of vraag een offerte aan.

Share This