Slabbers De Lange secretariaatscan

SDL Secretariaatscan

Een succesvol middel dat inzicht geeft in de optimalisering van je secretariaat.

De SDL Secretariaatscan geeft je inzicht in de mogelijkheden voor optimalisatie van secretariële en ondersteunende (werk)processen, procedures, onderlinge verhoudingen maar ook van samenwerkverbanden binnen het secretariaat of organisatie. Met de SDL secretariaatscan maken we aller-eerst de aandachtspunten binnen het secretariaat zichtbaar, waarna een toegespitst advies volgt over het optimaliseren van het functioneren van het secretariaat.

Een secretariaatscan geeft je nieuwe inzichten en het draagt bij aan het bevorderen van transparantie, het verbeteren van de effectiviteit van de werkzaamheden, het toenemen van de professionele werkhouding onderling en het bevorderen van een optimale samenwerking. Zowel tussen leidinggevende(n) en ondersteuner als tussen ondersteuners onderling. Uiteraard begeleiden we na SDL Secretariaatscan organisatie, ondersteuner of secretariaat bij de implementatie van het advies.

Onze secretariaatscan en de implementatie van het advies verbetert de werkprocessen, verhoogt de productiviteit én verhoogt de kwaliteit en werkethos binnen het secretariaat en organisatie. Hierdoor neemt het werkplezier toe! Een resultaat dat zowel binnen als buiten de organisatie merkbaar is.

Waarom de SDL Secretariaatscan?

Redenen om te kiezen voor de SDL Secretariaatscan zijn:

  • Wanneer je constateert dat je output en/of samenwerking van ondersteuner(s) of secretariaat wilt verbeteren.
  • Behoefte aan professionalisering en het optimaliseren van het secretariaat of de ondersteuner.
  • Onenigheid tussen de ondersteuners onderling.
  • Wensen of verwachtingen ten aanzien van de ondersteuning komen niet overeen met die van de manager(s) of het team.
  • Discrepantie tussen de verwachting en de output van het secretariaat of ondersteuner.
  • Verwachtingen in de samenwerking van ondersteuner en van manager komen niet overeen.
  • Herinrichting van de werkprocessen naar aanleiding van een reorganisatie en/of andere/nieuwe visie van de organisatie.

Hoe werkt de SDL Secretariaatscan?

De SDL Secretariaatscan wordt uitgevoerd op persoonlijk niveau. Het bestaat uit een onderzoek, een advies en de implementatie van het advies. Iedere situatie is uniek en daarom is iedere SDL Secretariaatscan anders en vraagt dit om maatwerk. Samen bepalen we de vraagstelling en kaderen we deze af, hierdoor ontvang je een plan van aanpak dat aansluit op de complexiteit van je vraagstelling.

De SDL Secretariaatscan kan worden uitbreid met de SDL Functiescan, met als doel functieprofielen door te lichten en aangescherpte profielen op te stellen.

Offerte

Hecht je waarde aan doordacht advies, gedegen vakkennis, discretie en zorgvuldigheid? Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op of vraag een offerte aan.

Share This