Slabbers De Lange Functiescan

SDL Functiescan

Wanneer functieprofielen niet meer aansluiten op de praktijk of de gewenste situatie in je organisatie dan biedt onze functiescan uitkomst.

Misschien sluiten de werkzaamheden zoals oorspronkelijk beschreven in de functieprofielen niet meer aan op de gewenste situatie vandaag de dag. Of hebben ondersteuners gaandeweg zelf andere of extra taken opgepakt, bijvoorbeeld omdat zij voldoening halen uit deze taken of omdat zij hiermee een behoefte van de leidinggevenden vervullen.

Het nadeel van functieprofielen die niet meer aansluiten bij de functie die mensen in de praktijk daadwerkelijk vervullen, is dat er onduidelijkheid kan ontstaan over verwachtingen ten aanzien van de taakverdeling; wie doet wat wel en wie doet wat niet? Daarnaast kan het ook betekenen dat deze aanvullende taken niet worden meegenomen in beoordelingen.

Bepalen functie-inhoud

Met de SDL Functiescan lichten we de bestaande secretariële functieprofielen door. Ook analyseren we de ondersteunende processen en werkzaamheden binnen de organisatie. Op basis van deze analyse ontvang je een advies over het functieprofiel, functie-inhoud en andere aandachtspunten en inzichten die tijdens de scan naar voren zijn gekomen. Als onderdeel van het advies ontvang je aangescherpte functieprofielen. Met een duidelijke omschrijving van de functie-inhoud.

Het uitvoeren van de SDL Functiescan leidt tot aangescherpte functieprofielen en nieuwe inzichten. Een heldere omschrijving van de functie-inhoud bevordert transparantie, effectiviteit, professionaliteit en een optimale samenwerking – zowel tussen leidinggevende(n) en ondersteuner als tussen ondersteuners onderling. Het resultaat is een helder verwachtingspatroon tussen assistent en leidinggevende én ondersteuners onderling.

Wanneer kies je voor de SDL Functiescan?

Als het wenselijk is het bestaande profiel te toetsen met de huidige werkzaamheden van de ondersteuner(s). Of als wordt geconstateerd dat de output, verwachtingen en/of samenwerking van de ondersteuner(s) moet worden geoptimaliseerd en niet meer overeenkomt met het bestaande functieprofiel.

 

Enkele voorbeelden:

  • In kaart brengen van werkprocessen en functieprofielen.
  • Discrepantie tussen de output van de ondersteuners en de verwachting van de manager(s).
  • Behoefte aan professionalisering.
  • Het efficiënter laten functioneren van het secretariaat of de ondersteuner.
  • Zowel in- als externe klachten over de kwaliteit van de geleverde diensten van het secretariaat of ondersteuner.
  • Herinrichting van de werkprocessen naar aanleiding van een reorganisatie.
  • Ondersteuners op uniforme wijze laten werken.
  • Ondersteuners op gelijkwaardig wijze beoordelen.

Hoe werkt de SDL Functiescan?

De SDL Functiescan bestaat uit een analyse van het huidige functieprofiel, onderzoek, een advies en het opstellen van het nieuwe, aangescherpte functieprofiel met een duidelijk functie-inhoud. Iedere situatie is uniek en daarom is iedere SDL Functiescan anders. Samen bepalen we de probleemstelling. Daarna ontvang je een plan van aanpak dat precies aansluit op de complexiteit van de vraagstelling.

Offerte

Hecht je waarde aan doordacht advies, gedegen vakkennis, discretie en zorgvuldigheid? Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op of vraag een offerte aan.

Share This