NVP Sollicitatiecode

4 juni 2018 | Nieuws van de vestiging

Slabbers De Lange conformeert zich aan de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). De NVP Sollicitatiecode bevat basisregels die organisaties en sollicitanten naar het oordeel van de NVP in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. De NVP zal de praktijk van werving en selectie door organisaties volgen en haar invloed aanwenden om deze op het door haar voorgestane peil te brengen en te houden. De code is opgesteld in overleg met de Stichting van de Arbeid.

De Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling kun je via onderstaande link als PDF file downloaden.

NVP Sollicitatie code

 

Share This