Samenwerken als een team

Slabbers De Lange Training

Samenwerken als team 

Als secretariaat ervaar je hoogstwaarschijnlijk bijna dagelijks een behoorlijke werkdruk. Als secretariaat ben je vaak het eindpunt van een proces, en collega’s kunnen nog wel eens vergeten dat het secretariaat ook tijd nodig heeft om de planning te halen. Meestal lukt het om de deadlines te halen, maar ontbreekt het nog wel eens aan tijd om goed te kijken hoe je bijvoorbeeld meer grip op de werkzaamheden kunt krijgen en hoe je efficiënter kunt werken.

In de loop van de tijd kunnen er veel zaken van invloed zijn geweest op de werkzaamheden. Is bijvoorbeeld de samenwerking met collega-ondersteuners nog goed of zijn er verouderde procedures en patronen die verbeterd kunnen worden? En hoe is de verhouding tussen het secretariaat en de managers of afdelingen. en wat zijn de verantwoordelijkheden en verwachtingen? Overleggen jullie hier onderling en met de managers regelmatig over?

Speciaal voor het secretariaat die deze optimalisatieslag wil, en soms moet, maken, heeft Slabbers De Lange het traject ‘Samenwerken als een team’ ontwikkeld.

Resultaat

Het doel van deze training is om met elkaar als secretariaat op een ontspannen en professionele wijze samen te werken, waardoor de efficiëntie wordt verbeterd en het werkplezier wordt vergroot.

Programma

De training wordt aangeboden door de zeer ervaren SDL coach/trainer. De coach bepaalt samen met jou tijdens het intakegesprek je doelstellingen. Deze staan centraal tijdens het traject.

Tijdens de training wordt naast het leggen van een theoretische basis, intensief gewerkt aan het verbeteren van jouw vaardigheden door praktijkgerichte oefeningen. De SDL- trainingen zijn actueel, gericht op eigen gedrag en praktijkgerelateerd.

In company

Slabbers De Lange biedt de training ‘Samenwerken als een team’ ook in company voor jouw organisatie aan.

4 werken als 1 team op een secretariaat in Den Haag

Extra informatie over de training

Duur training

6 bijeenkomsten, al naar gelang de doelstelling.

Deelnemers

Deze training wordt op individuele basis gevolgd.

Plaats en data

Deze training kan zowel live, als via video call of in combinatie worden gevolgd.
Geïnteresseerd?
Share This